Akupunktur - Mona Nygård Fysioterapeut

Akupunktur

Mona Nygaard bruker akupunktur i sin behandling. Hun har over 20 års erfaring, hvor hun har behandlet ulike symptomer og tilstander. Hun har utvidet kompetanse til å behandle barn/ungdom i alle aldre. 

Mona bruker både tradisjonell kinesisk medisin og nålebehandling ut i fra et vestlig ståsted. Nåler, cupping, massasje og veiledningkan bli benyttet i behandlingen

Ved første konsultasjon foretas det en grundig utspørring og undersøkelse som danner grunnlaget for en diagnose og videre behandling. Mona forsøker å gi en individuell tilpasset behandling..

WHO (Verdens Helseorganisasjon) anbefaler flere tilstander hvor akupunktur kan bli benyttet som behandlingsform:

 • Smertetilstander (muskelplager, skjelettproblemer, hodepine).
 • Akutte og kroniske luftveisproblemer (allergi, astma, kols, bihulebetennelse).
 • Nevrologiske tilstander (migrene, hjerneslag, MS, nevralgier).
 • Hjerte- og karsykdommer.
 • Gynekologiske og urologiske problemer.
 • Fordøyelsesproblematikk.
 • Søvnproblemer.
 • Psykosomatiske tilstander.

Når det gjelder barn er råd og veiledning i henhold til TKM vedlagt. Ved behov benyttes nåler og/eller massasje. Her er noen problemer/symptomer hvor TKM kan være til hjelp:

 • Mage/tarm problematikk
 • Luftveis problemer
 • Søvn
 • Nattevæting
 • Uro, konsentrasjonsproblemer