Om Mona - Mona Nygård Fysioterapeut

Om Mona

Mona Nygaard har arbeidet som privatpraktiserende fysioterapeut i 35 år. I tillegg er hun utdannet akupunktør innen Tradisjonell Kinesisk Medisin. Hun har utøvet denne behandlingsformen siden 2004. Ved siden av individuell behandling, holder hun smågrupper i Medisinsk Yoga og Yinyoga. Hun har tatt ekstra kurs innen pusteteknikker både med teori innen vestlig og østlig medisin.

Virksomhet:

  • Mona driver en allsidig praksis hvor hun benytter erfaring og kunnskap innen de 3 forskjellige behandlingsretningene.
  • Behandlingen blir gitt i trygge omgivelser, hvor kommunikasjon mellom pasient og terapeut blir vektlagt.
  • Målsettingen til Mona er å se helhetlig på mennesket og gi et tilpasset behandlingsopplegg for bedring til den som søker hjelp.

Interesseområder:

  • Smerteproblematikk
  • Stressrelaterte plager (hodepine, søvn, uro, muskelspenninger)
  • Muskel- og skjelett problemer
  • Luftveisproblematikk – kroniske og akutte, allergier
  • Mage/tarm problemer
  • Menstruasjonsproblemer, menopauseplager
  • Lette psykiske plager

Mona Nygaard har arbeidet ved og drevet et tverrfaglig fysikalsk institutt i Oslo i mange år, men har nå bosatt seg på Røros. Hun opplever det konstruktivt og nyttig å samarbeide med andre helsearbeidere i regionen.