Mediyoga - Mona Nygård Fysioterapeut

Mediyoga (medisinsk yoga)

 

Se timeplan http://monany.no/index.php/behandlingstur

Mediyoga er en dokumentert yogaform som kan utføres av alle uansett funksjon, alder eller sykdommer.
Dokumentasjon har vist at Mediyoga kan ha en gunstig effekt blant annet på ryggplager, stress symptomer som uro og søvnproblemer og hjerte- og karsykdommer. Mediyogaprogrammene består av pusteteknikk, lette øvelser, avspenning og meditasjon.

  • Mona Nygaard har små grupper, maksimalt 12, i gruppen.
  • Mona Nygaard er utdannet Mediyogaterapeut. Det betyr at hun kan lage yogaprogram tilpasset den enkelte ut i fra de ubalanser, sykdommer eller ønsker den enkelte har.

Mediyoga passer godt for gravide. Programmet blir tilrettelagt der man er i svangerskapet.